علیرضا پاکدل

انتخابات هیات هندبال کرمانشاه ابطال نشده است و توجهی به حواشی نخواهیم داشت

رئیس فدراسیون هندبال : انتخابات هیات هندبال کرمانشاه ابطال نشده است ، توجهی به حواشی نخواهیم داشت و در مسیر پیشرفت هندبال قدم بر می داریم. به گزارش “جهان هندبال ” : دکتر علیرضا پاکدل در صحبت با این رسانه در مورد ابهامات به وجود آمده در انتخابات استان کرمانشاه این چنین بیان داشت که : مجمع انتخابی استان کرمانشاه […]

کاندیدای ریاست فدراسیون هندبال

گفتگوی ویژه علیرضا پاکدل؛کاندیدای ریاست فدراسیون هندبال جمهوری اسلامی ایران با وب سایت جهان هندبال

علیرضا پاکدل کاندیدای ریاست فدراسیون هندبال:کاندید شده ام تا به هندبال کشورم کمک کنم. کاندیدای ریاست فدراسیون هندبال جمهوری اسلامی ایران در مصاحبه با سایت جهان هندبال هدف از حضور خود را کمک به هندبال و رهایی از وضعیت موجود دانست. پاکدل با اشاره به برنامه های خود گفت: علیرغم همه مواردی که دوستان در خصوص مشکلات مالی در هندبال […]