آرشیو لیگ برتر هندبال آقایان

آرشیو لیگ برتر هندبال آقایان

— فصل

رده بندی

ردیف   تیم تعداد بازی ها برد تساوی باخت گلتفاضل امتیاز آمار بازی های گذشته
۱ شهرداری کاشان ۱۸ ۱۲ ۳ ۳ ۵۱۳:۴۶۵+۴۸ ۲۷:۰       
۱ شهید چمران لارستان ۱۱ ۱۱ ۰ ۰ ۳۴۷+۱۴۶ ۲۲:۰       
۱ نفت و گاز گچساران ۹ ۸ ۰ ۱ ۲۵۰+۴۷ ۱۶:۰       
۱ تأسیسات دریایی ۹ ۸ ۰ ۱ ۲۴۴+۷۲ ۱۶:۰       
۱ اشتادسازه مشهد ۲ ۲ ۰ ۰ ۵۳ ۴:۰  
۱ نیرو زمینی شهید شاملی کازرون ۱۴ ۱۲ ۲ ۰ ۴۰۱+۵۷ ۲۶:۰  
۱ کیمیا کاشت کردستان ۶ ۳ ۳ ۰ ۱۸۲ ۹:۰  
۱ العربی قطر ۲ ۲ ۰ ۰ ۵۳ ۴:۰    
۱ الدحیل قطر ۲ ۲ ۰ ۰ ۷۳+۲۱ ۴:۰    
۲ نفت و گاز گچساران ۱۸ ۱۲ ۲ ۴ ۵۱۸+۱۸ ۲۶:۰       
۲ تأسیسات دریایی ۱۱ ۹ ۰ ۲ ۳۱۵+۱۰۱ ۱۸:۰       
۲ شهرداری کازرون ۹ ۷ ۱ ۱ ۲۵۵+۱۳ ۱۵:۰       
۲ شهید چمران لارستان ۸ ۷ ۰ ۱ ۲۳۲+۹۹ ۱۴:۰       
۲ شهید شاملی کازرون ۲ ۱ ۰ ۱ ۵۱ ۲:۰  
۲ صنعت مس کرمان ۱۴ ۱۱ ۰ ۳ ۴۰۴+۵۰ ۲۲:۰  
۲ نفت و گاز گچساران ۶ ۳ ۱ ۲ ۱۵۹ ۷:۰  
۲ السالمیه کویت ۱ ۱ ۰ ۰ ۳۰ ۲:۰   
۲ الکویت کویت ۲ ۲ ۰ ۰ ۵۳ ۴:۰    
۳ فولاد مبارکه سپاهان ۱۸ ۱۰ ۵ ۳ ۴۵۱+۲۷ ۲۵:۰       
۳ ذوب آهن اصفهان ۱۱ ۸ ۰ ۳ ۲۹۶+۱۹ ۱۶:۰       
۳ سنگ آهن بافق یزد ۹ ۴ ۲ ۳ ۲۴۶+۲۰ ۱۰:۰       
۳ نفت و گاز گچساران ۸ ۴ ۰ ۱ ۲۲۰+۶۳ ۱۴:۰       
۳ فولاد مبارکه سپاهان ۲ ۱ ۰ ۱ ۵۳ ۲:۰  
۳ فولاد مبارکه سپاهان ۱۴ ۷ ۲ ۵ ۴۰۴+۴۲ ۱۶:۰  
۳ ستارگان دشتستان ۶ ۳ ۰ ۳ ۱۷۲ ۶:۰  
۳ مضر عربستان سعودی ۲ ۱ ۰ ۱ ۵۴ ۲:۰    
۳ مس کرمان ۲ ۱ ۰ ۱ ۶۱+۱۷ ۲:۰    
۴ هیأت هندبال مرودشت ۱۸ ۹ ۱ ۸ ۴۸۵ ۱۹:۰       
۴ هدف پویان جوان قم ۱۱ ۵ ۱ ۵ ۲۶۳+۳۵ ۱۱:۰       
۴ فولاد مبارکه سپاهان ۹ ۶ ۰ ۳ ۲۱۱+۱۷ ۱۲:۰       
۴ هیأت هندبال شاهین شهر ۹ ۴ ۰ ۵ ۲۳۶+۱۸ ۸:۰       
۴ تأسیسات دریایی ۲ ۰ ۰ ۲ ۳۹-۱۷ ۰:۰  
۴ زغال سنگ طبس ۱۴ ۷ ۱ ۶ ۳۴۶ ۱۵:۰  
۴ پرواز هوانیروز ۶ ۰ ۲ ۴ ۱۴۹-۱۱ ۲:۰  
۴ نیروزمینی شهید شاملی کازرون ۲ ۰ ۰ ۲ ۵۱ ۰:۰    
۴ ازبک ازبکستان ۲ ۱ ۰ ۱ ۵۷ ۰:۰    
۵ بیتا سبزوار ۱۸ ۷ ۴ ۷ ۴۵۰ ۱۸:۰       
۵ فولاد مبارکه سپاهان ۱۱ ۳ ۰ ۸ ۱۹۲-۹۲ ۶:۰       
۵ نیرو زمینی تهران ۹ ۳ ۰ ۶ ۲۳۷-۱۶ ۶:۰       
۵ هیأت هندبال اصفهان ۹ ۲ ۰ ۷ ۱۹۲-۷۵ ۴:۰       
۵ فرازبام خائیز دهدشت ۱۴ ۶ ۱ ۷ ۳۷۵ ۱۳:۰  
۵ النجمه بحرین ۱ ۰ ۰ ۱ ۲۵ ۰:۰   
۵ الوحده عربستان ۲ ۰ ۰ ۲ ۵۹ ۰:۰    
۶ هپکو اراک ۱۸ ۸ ۱ ۹ ۴۷۳-۱۶ ۱۷:۰       
۶ هیأت هندبال البرز ۱۱ ۱ ۱ ۹ ۲۲۱-۱۱۲ ۳:۰       
۶ هپکو اراک ۹ ۳ ۰ ۴ ۲۱۴-۲۸ ۶:۰       
۶ هیأت هندبال کردستان ۹ ۲ ۰ ۷ ۱۹۸-۸۵ ۴:۰       
۶ ذوب آهن اصفهان ۱۴ ۵ ۱ ۸ ۳۹۹ ۱۱:۰  
۶ القطن یمن ۲ ۰ ۰ ۲ ۴۵-۳۰ ۰:۰    
۷ مس کرمان ۱۸ ۶ ۳ ۹ ۴۶۵+۱۴ ۱۵:۰       
۷ شهرداری بم ۱۲ ۱ ۰ ۱۱ ۲۵۲-۵۹ ۲:۰       
۷ صنعت مس کرمان ۹ ۲ ۱ ۶ ۲۱۵-۲۱ ۵:۰       
۷ بهمن بهبهان ۵ ۰ ۰ ۵ ۱۲۹-۹۲ ۰:۰       
۷ پرسپولیس بهبهان ۱۴ ۳ ۰ ۱۱ ۳۸۹-۴۲ ۶:۰  
۸ نیرو زمینی ۱۸ ۷ ۰ ۱۱ ۴۶۰ ۱۴:۰       
۸ پتروشیمی مارون ۹ ۱ ۰ ۸ ۲۱۴-۳۲ ۲:۰       
۸ پاس ناجا قم ۱۴ ۱ ۱ ۱۲ ۳۳۵-۱۱۲ ۳:۰  
۹ توسعه و عمران بافق یزد ۱۷ ۴ ۲ ۱۱ ۴۳۰-۳۷ ۱۰:۰       
۱۰ شهرداری ارومیه ۱۷ ۲ ۳ ۱۲ ۴۴۱-۳۸ ۷:۰       

جدول رو به رو شدن(متقاطع)

باشگاه ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸ ۲۹ ۳۰ ۳۱ ۳۲ ۳۳ ۳۴ ۳۵ ۳۶ ۳۷ ۳۸ ۳۹ ۴۰ ۴۱ ۴۲ ۴۳ ۴۴ ۴۵ ۴۶ ۴۷ ۴۸ ۴۹ ۵۰ ۵۱ ۵۲ ۵۳ ۵۴ ۵۵ ۵۶ ۵۷ ۵۸ ۵۹
۱ شهرداری کاشان - -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۳۱:۱۹ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۲۳:۲۳ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۳۰:۲۹ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۲۵:۲۶ -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۳۴:۲۹ -:- -:- -:- -:- -:- ۳۲:۲۹ -:- -:- -:- -:- ۳۲:۲۸ -:- -:- ۳۲:۲۵ ۲۹:۲۴
۲ شهید چمران لارستان -:- - -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۲۸:۲۵ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۳۱:۲۱ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۳۰:۱۶ -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۳۰:۱۰ -:- -:- -:- -:- -:- ۴۷:۱۷ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:-
۳ نفت و گاز گچساران -:- -:- - -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۳۱:۲۷ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۲۱:۱۵ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۳۲:۲۹ -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۳۸:۲۸ -:- -:- -:- -:- -:- ۲۹:۲۱ -:- -:- -:- ۳۴:۲۴ -:- -:- -:-
۴ تأسیسات دریایی -:- -:- -:- - -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۲۳:۲۲ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۲۶:۲۱ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۲۹:۱۴ -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۳۰:۱۱ -:- -:- -:- -:- -:- ۳۱:۱۷ -:- -:- -:- -:- -:- -:-
۵ اشتادسازه مشهد -:- -:- -:- -:- - -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:-
۶ نیرو زمینی شهید شاملی کازرون -:- -:- -:- -:- -:- - -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:-
۷ کیمیا کاشت کردستان -:- -:- -:- -:- -:- -:- - -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:-
۸ العربی قطر -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- - -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۲۶:۲۴ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۲۷:۲۵ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:-
۹ الدحیل قطر -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- - -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۳۹:۲۱ -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۳۴:۳۱ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:-
۱۰ نفت و گاز گچساران ۳۰:۳۰ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- - -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۲۶:۲۸ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۳۰:۲۹ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۲۸:۲۷ -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۳۵:۳۰ -:- -:- -:- -:- -:- ۲۶:۲۵ -:- -:- -:- -:- ۳۱:۲۷ -:- -:- ۳۳:۳۲ ۳۱:۲۲
۱۱ تأسیسات دریایی -:- ۱۹:۲۳ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- - -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۲۱:۱۹ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۲۷:۲۱ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۲۷:۱۲ -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۳۶:۲۱ -:- -:- -:- -:- -:- ۲۹:۲۲ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:-
۱۲ شهرداری کازرون -:- -:- ۲۷:۳۱ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- - -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۳۰:۲۹ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۲۸:۲۷ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۳۱:۲۴ -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۳۰:۲۷ -:- -:- -:- -:- -:- ۳۱:۳۰ -:- -:- -:- ۲۸:۲۶ -:- -:- -:-
۱۳ شهید چمران لارستان -:- -:- -:- ۲۲:۲۳ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- - -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۲۲:۱۶ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۲۶:۲۴ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۴۲:۱۵ -:- -:- -:- -:- -:- ۲۶:۱۳ -:- -:- -:- -:- -:- -:-
۱۴ شهید شاملی کازرون -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- - -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:-
۱۵ صنعت مس کرمان -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- - -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:-
۱۶ نفت و گاز گچساران -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- - -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:-
۱۷ السالمیه کویت -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- - -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۳۰:۲۴ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:-
۱۸ الکویت کویت -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- - -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۲۵:۲۴ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۲۸:۲۷ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:-
۱۹ فولاد مبارکه سپاهان ۲۶:۲۶ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۲۹:۲۸ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- - -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۲۰:۲۰ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۲۴:۲۱ -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۲۳:۱۸ -:- -:- -:- -:- -:- ۲۷:۲۷ -:- -:- -:- -:- ۱۹:۲۰ -:- -:- ۳۱:۲۷ ۲۶:۲۵
۲۰ ذوب آهن اصفهان -:- ۲۷:۳۵ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۲۴:۳۰ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- - -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۲۵:۲۴ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۲۴:۲۳ -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۲۹:۲۲ -:- -:- -:- -:- -:- ۲۷:۲۳ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:-
۲۱ سنگ آهن بافق یزد -:- -:- ۲۸:۲۷ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۲۶:۲۶ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- - -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۲۱:۲۲ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۳۱:۲۳ -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۳۶:۲۶ -:- -:- -:- -:- -:- ۲۵:۲۵ -:- -:- -:- ۲۸:۲۴ -:- -:- -:-
۲۲ نفت و گاز گچساران -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۱۶:۲۲ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- - -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۲۳:۱۹ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۳۶:۲۶ -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۳۵:۲۱ -:- -:- -:- -:- -:- ۲۷:۲۰ -:- -:- -:- -:- -:- -:-
۲۳ فولاد مبارکه سپاهان -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- - -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:-
۲۴ فولاد مبارکه سپاهان -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- - -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:-
۲۵ ستارگان دشتستان -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- - -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:-
۲۶ مضر عربستان سعودی -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۲۴:۲۶ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- - -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۳۰:۲۷ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:-
۲۷ مس کرمان -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۲۴:۲۵ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- - -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۱۹:۳۷ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:-
۲۸ هیأت هندبال مرودشت ۲۸:۲۹ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۲۵:۲۷ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۲۶:۲۵ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- - -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۲۴:۲۳ -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۲۷:۳۱ -:- -:- -:- -:- -:- ۲۳:۲۲ -:- -:- -:- -:- ۳۱:۳۰ -:- -:- ۲۸:۲۲ ۳۰:۲۴
۲۹ هدف پویان جوان قم -:- ۱۹:۲۸ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۲۴:۲۷ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- - -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۱۰:۰ -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۳۵:۱۶ -:- -:- -:- -:- -:- ۳۱:۲۳ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:-
۳۰ فولاد مبارکه سپاهان -:- -:- ۱۵:۲۱ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۲۷:۲۸ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۲۲:۲۱ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- - -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۲۶:۲۷ -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۲۷:۲۱ -:- -:- -:- -:- -:- ۲۹:۲۰ -:- -:- -:- ۲۵:۱۷ -:- -:- -:-
۳۱ هیأت هندبال شاهین شهر -:- -:- -:- ۲۱:۲۶ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۲۴:۲۶ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۱۹:۲۳ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- - -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۲۹:۲۲ -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۲۶:۲۳ -:- -:- -:- -:- -:- ۲۹:۱۱ -:- -:- -:- -:- -:- -:-
۳۲ تأسیسات دریایی -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- - -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:-
۳۳ زغال سنگ طبس -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- - -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:-
۳۴ پرواز هوانیروز -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- - -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:-
۳۵ نیروزمینی شهید شاملی کازرون -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۲۴:۳۰ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۲۷:۳۰ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- - -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:-
۳۶ ازبک ازبکستان -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۲۱:۳۹ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- - -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۳۸:۲۶ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:-
۳۷ بیتا سبزوار ۲۶:۲۳ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۲۴:۲۵ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۲۰:۲۰ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۲۶:۲۵ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- - -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۲۲:۲۷ -:- -:- -:- -:- -:- ۲۲:۲۱ -:- -:- -:- -:- ۲۸:۲۹ -:- -:- ۲۳:۲۳ ۲۳:۲۳
۳۸ فولاد مبارکه سپاهان -:- ۸:۳۶ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۱۴:۲۸ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۱۸:۲۸ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۲۰:۳۰ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- - -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۳۲:۲۴ -:- -:- -:- -:- -:- ۲۵:۲۳ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:-
۳۹ نیرو زمینی تهران -:- -:- ۲۹:۳۲ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۲۲:۲۴ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۲۳:۳۱ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۲۸:۲۹ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- - -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۲۵:۲۲ -:- -:- -:- -:- -:- ۲۶:۲۸ -:- -:- -:- ۳۳:۳۰ -:- -:- -:-
۴۰ هیأت هندبال اصفهان -:- -:- -:- ۱۴:۲۹ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۲۶:۳۶ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۲۲:۲۹ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- - -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۲۰:۲۹ -:- -:- -:- -:- -:- ۲۳:۱۹ -:- -:- -:- -:- -:- -:-
۴۱ فرازبام خائیز دهدشت -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- - -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:-
۴۲ النجمه بحرین -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۲۵:۲۷ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- - -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:-
۴۳ الوحده عربستان -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۳۱:۳۴ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۲۷:۲۸ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- - -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:-
۴۴ هپکو اراک ۲۱:۲۲ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۲۴:۲۸ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۲۷:۲۶ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۳۶:۳۲ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۲۶:۳۲ -:- -:- -:- -:- -:- -:- - -:- -:- -:- -:- -:- ۲۴:۲۴ -:- -:- -:- -:- ۲۱:۲۴ -:- -:- ۲۴:۲۳ ۲۵:۲۴
۴۵ هیأت هندبال البرز -:- ۱۹:۳۶ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۱۵:۳۸ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۲۷:۳۱ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۲۱:۲۱ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- - -:- -:- -:- -:- -:- ۲۸:۲۰ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:-
۴۶ هپکو اراک -:- -:- ۲۸:۳۸ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۲۷:۳۰ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۲۶:۳۶ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۲۲:۲۵ -:- -:- -:- -:- -:- -:- - -:- -:- -:- -:- -:- ۲۳:۲۲ -:- -:- -:- ۲۳:۱۸ -:- -:- -:-
۴۷ هیأت هندبال کردستان -:- -:- -:- ۱۱:۳۰ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۱۵:۴۲ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۲۱:۳۵ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۲۳:۲۶ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۲۹:۲۰ -:- -:- -:- -:- -:- -:- - -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:-
۴۸ ذوب آهن اصفهان -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- - -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:-
۴۹ القطن یمن -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۳۷:۱۹ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۲۶:۳۸ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- - -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:-
۵۰ مس کرمان ۲۲:۲۴ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۳۶:۳۰ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۲۱:۲۴ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۲۴:۲۳ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۲۳:۲۳ -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۳۱:۲۷ -:- -:- -:- -:- -:- - -:- -:- -:- -:- ۳۵:۲۹ -:- -:- ۲۶:۱۸ ۲۶:۲۲
۵۱ شهرداری بم -:- ۲۰:۲۳ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۱۵:۳۵ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۳۰:۳۵ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۱۰:۲۷ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۲۶:۲۴ -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۱۷:۲۱ -:- -:- -:- -:- -:- - -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:-
۵۲ صنعت مس کرمان -:- -:- ۲۱:۲۹ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۳۰:۳۱ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۲۵:۲۵ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۲۰:۲۹ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۲۸:۲۶ -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۲۰:۲۲ -:- -:- -:- -:- -:- - -:- -:- -:- ۲۶:۲۴ -:- -:- -:-
۵۳ بهمن بهبهان -:- -:- -:- ۱۷:۳۱ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۱۳:۲۶ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۲۰:۲۷ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۱۱:۲۹ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۱۹:۲۳ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- - -:- -:- -:- -:- -:- -:-
۵۴ پرسپولیس بهبهان -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- - -:- -:- -:- -:- -:-
۵۵ نیرو زمینی ۲۶:۳۸ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۲۳:۲۵ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۲۴:۲۸ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۲۲:۲۳ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۲۲:۲۸ -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۲۱:۲۴ -:- -:- -:- -:- -:- ۲۸:۲۷ -:- -:- -:- -:- - -:- -:- ۲۶:۲۴ ۲۸:۲۳
۵۶ پتروشیمی مارون -:- -:- ۲۴:۲۶ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۲۶:۲۸ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۲۴:۲۸ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۱۷:۲۵ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۳۰:۳۳ -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۱۸:۲۳ -:- -:- -:- -:- -:- ۲۷:۲۳ -:- -:- -:- - -:- -:- -:-
۵۷ پاس ناجا قم -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- - -:- -:-
۵۸ توسعه و عمران بافق یزد ۲۶:۲۵ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۲۹:۳۵ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۲۲:۲۷ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۲۷:۳۱ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۳۰:۲۴ -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۳۰:۲۷ -:- -:- -:- -:- -:- ۲۲:۲۱ -:- -:- -:- -:- ۲۱:۲۵ -:- -:- - -:-
۵۹ شهرداری ارومیه ۲۸:۲۹ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۳۰:۳۰ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۲۳:۲۵ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۲۸:۳۱ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۲۵:۳۲ -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۳۱:۳۲ -:- -:- -:- -:- -:- ۲۷:۲۵ -:- -:- -:- -:- ۳۲:۲۸ -:- -:- ۲۹:۲۹ -

مسابقات


مسابقه امتیاز
۳۰ مهر ۱۳۹۵ مجموعه ورزشی هیأت هندبال البرز
هیأت هندبال البرز – شهرداری بم
۲۸ - ۲۰
۳۰ مهر ۱۳۹۵ مجموعه ورزشی شهید چمران لارستان
هدف پویان جوان قم – شهید چمران لارستان
۱۹ - ۲۸
۳ آبان ۱۳۹۵ سالن ملت اصفهان
ذوب آهن اصفهان – فولاد مبارکه سپاهان
۲۴ - ۲۳
۱۴ آبان ۱۳۹۵ سالن ملت اصفهان
ذوب آهن اصفهان – شهرداری بم
۲۷ - ۲۳
۱۴ آبان ۱۳۹۵ مجموعه ورزشی فولاد مبارکه سپاهان
فولاد مبارکه سپاهان – تأسیسات دریایی
۱۴ - ۲۸
۱۴ آبان ۱۳۹۵ مجموعه ورزشی هیأت هندبال البرز
هیأت هندبال البرز – شهید چمران لارستان
۱۹ - ۳۶
۲۱ آبان ۱۳۹۵ مجموعه ورزشی شهرداری کاشان
شهرداری کاشان – فولاد مبارکه سپاهان
۲۳ - ۲۳
۲۱ آبان ۱۳۹۵ مجموعه ورزشی صنعت مس کرمان
مس کرمان – هپکو اراک
۳۱ - ۲۷
۲۳ آبان ۱۳۹۵ ورزشگاه نفت گچساران
نفت و گاز گچساران – شهرداری ارومیه
۳۱ - ۲۲
۲۷ آبان ۱۳۹۵ مجموعه ورزشی فولاد مبارکه سپاهان
فولاد مبارکه سپاهان – نیرو زمینی
۱۹ - ۲۰

۱ ۲ ۳ ۱۹

تیم ها

ازبک ازبکستان

رتبه
۴
مسابقات
۲
برد
۱
تساوی
۰
باخت
۱
مربی
bedil alimov
وب سایت
https://www.hcbunyodkor.com/

بازی آخر

الکویت کویت – ازبک ازبکستان

۰. روز بازی

  Al Kuwait Sports Club Stadium

N/A

اشتادسازه مشهد

رتبه
۱
مسابقات
۲
برد
۲
تساوی
۰
باخت
۰
مربی
نشمین شافعیان
وب سایت
http://eshtadsazeh.com

الدحیل قطر

رتبه
۱
مسابقات
۲
برد
۲
تساوی
۰
باخت
۰
مربی
گورن دوکیچ
وب سایت
https://lekhwiyaclub.com/ar/

بازی آخر

القطن یمن – الدحیل قطر

۰. روز بازی

  ورزشگاه القطن یمن

N/A

السالمیه کویت

رتبه
۲
مسابقات
۱
برد
۱
تساوی
۰
باخت
۰
مربی
Turki Alyousef Alsabah
وب سایت
http://alsalmiyaclub.com/

بازی آخر

مضر عربستان سعودی – السالمیه کویت

۰. روز بازی

  ورزشگاه مضر عربستان

N/A

العربی قطر

رتبه
۱
مسابقات
۲
برد
۲
تساوی
۰
باخت
۰
مربی
Valero Rivera López
وب سایت
https://alarabi.qa/

بازی آخر

مضر عربستان سعودی – العربی قطر

۰. روز بازی

  ورزشگاه مضر عربستان

۲۴ - ۲۶

القطن یمن

رتبه
۶
مسابقات
۲
برد
۰
تساوی
۰
باخت
۲
وب سایت
http://worldhandball.ir

بازی آخر

القطن یمن – الدحیل قطر

۰. روز بازی

  ورزشگاه القطن یمن

N/A

الکویت کویت

رتبه
۲
مسابقات
۲
برد
۲
تساوی
۰
باخت
۰
مربی
Tonči Drušković
وب سایت
https://handball.asia-handball.com/

بازی آخر

الکویت کویت – ازبک ازبکستان

۰. روز بازی

  Al Kuwait Sports Club Stadium

N/A

النجمه بحرین

رتبه
۵
مسابقات
۱
برد
۰
تساوی
۰
باخت
۱
مربی
Rudy Eka Priyambada
وب سایت
https://int.soccerway.com/teams/bahrain/al-najma-manama/squad/

بازی آخر

نیروزمینی شهید شاملی کازرون – النجمه بحرین

۰. روز بازی

  خانه هندبال کازرون

N/A

الوحده عربستان

رتبه
۵
مسابقات
۲
برد
۰
تساوی
۰
باخت
۲
مربی
Sultan Azhar
وب سایت
http://www.alwahda-fc.ae/

بازی آخر

الوحده عربستان – مس کرمان

۰. روز بازی

  ورزشگاه آل نهیان

N/A

بهمن بهبهان

رتبه
۷
مسابقات
۵
برد
۰
تساوی
۰
باخت
۵
مربی
خانم سوده رضایی مقدم
وب سایت
http://bahmanbehbahan.ir

بازی آخر

هیأت هندبال کردستان – بهمن بهبهان

۷. روز بازی

  مجموعه ورزشی هیأت هندبال کردستان

N/A

بیتا سبزوار

رتبه
۵
مسابقات
۱۸
برد
۷
تساوی
۴
باخت
۷
مربی
محمد فریور
وب سایت
http://worldhandball.ir

بازی آخر

بیتا سبزوار – نیرو زمینی

۱۸. روز بازی

  مجموعه ورزشی سربداران سبزوار

۲۸ - ۲۹

پاس ناجا قم

رتبه
۸
مسابقات
۱۴
برد
۱
تساوی
۱
باخت
۱۲
مربی
محمد امین وفایی
وب سایت
http://worldhandball.ir

پتروشیمی مارون

رتبه
۸
مسابقات
۹
برد
۱
تساوی
۰
باخت
۸
مربی
حبیب آلبوخنفر
وب سایت
http://mpc.ir

بازی آخر

پتروشیمی مارون – صنعت مس کرمان

۹. روز بازی

  مجموعه ورزشی پتروشیمی مارون

۲۷ - ۲۳

پرسپولیس بهبهان

رتبه
۷
مسابقات
۱۴
برد
۳
تساوی
۰
باخت
۱۱
مربی
مسعود ظهرابی
وب سایت
http://worldhandball.ir

پرواز هوانیروز

رتبه
۴
مسابقات
۶
برد
۰
تساوی
۲
باخت
۴
مربی
سروش عرشی
وب سایت
http://worldhandball.ir

تأسیسات دریایی

رتبه
۲
مسابقات
۱۱
برد
۹
تساوی
۰
باخت
۲
مربی
خانم مهرنوش نجف زاده
وب سایت
http://iocsclub.ir

بازی آخر

هدف پویان جوان قم – تأسیسات دریایی

۱۴. روز بازی

  مجموعه ورزشی هدف پویان جوان قم

N/A

تأسیسات دریایی

رتبه
۱
مسابقات
۹
برد
۸
تساوی
۰
باخت
۱
مربی
خانم مهرنوش نجف زاده
وب سایت
http://iocsclub.ir

بازی آخر

نفت و گاز گچساران – تأسیسات دریایی

۷. روز بازی

  مجموعه ورزشی نفت و گاز گچساران

N/A

تأسیسات دریایی

رتبه
۴
مسابقات
۲
برد
۰
تساوی
۰
باخت
۲
مربی
مهسا معتمدی
وب سایت
http://iocsclub.ir

توسعه و عمران بافق یزد

رتبه
۹
مسابقات
۱۷
برد
۴
تساوی
۲
باخت
۱۱
مربی
مهدی منصوری
وب سایت
http://sport.icioc.ir

بازی آخر

توسعه و عمران بافق یزد – شهرداری ارومیه

۱۸. روز بازی

  مجموعه ورزشی توسعه و تعاون بافق یزد

N/A

ذوب آهن اصفهان

رتبه
۳
مسابقات
۱۱
برد
۸
تساوی
۰
باخت
۳
مربی
خانم پروانه کوهیان
وب سایت
http://www.zobahanclub.com

بازی آخر

شهید چمران لارستان – ذوب آهن اصفهان

۱۴. روز بازی

  مجموعه ورزشی شهید چمران لارستان

N/A

ذوب آهن اصفهان

رتبه
۶
مسابقات
۱۴
برد
۵
تساوی
۱
باخت
۸
مربی
کیوان صادقی
وب سایت
http://www.zobahanclub.com

زغال سنگ طبس

رتبه
۴
مسابقات
۱۴
برد
۷
تساوی
۱
باخت
۶
مربی
علیرضا بکماز
وب سایت
http://www.tpc.co.ir

ستارگان دشتستان

رتبه
۳
مسابقات
۶
برد
۳
تساوی
۰
باخت
۳
مربی
رضا عباسی
وب سایت
http://worldhandball.ir

سنگ آهن بافق یزد

رتبه
۳
مسابقات
۹
برد
۴
تساوی
۲
باخت
۳
مربی
شهداد مرتجی
وب سایت
http://sport.icioc.ir

بازی آخر

نفت و گاز گچساران – سنگ آهن بافق یزد

۹. روز بازی

  سالن پدخندق گچساران

N/A

شهرداری ارومیه

رتبه
۱۰
مسابقات
۱۷
برد
۲
تساوی
۳
باخت
۱۲
مربی
حمید قلی پور
وب سایت
http://www.urmia-volley.ir

بازی آخر

توسعه و عمران بافق یزد – شهرداری ارومیه

۱۸. روز بازی

  مجموعه ورزشی توسعه و تعاون بافق یزد

N/A

شهرداری بم

رتبه
۷
مسابقات
۱۲
برد
۱
تساوی
۰
باخت
۱۱
مربی
خانم سوده رضایی مقدم
وب سایت
http://bam.ir

بازی آخر

شهرداری بم – هدف پویان جوان قم

۱۳. روز بازی

  مجموعه ورزشی شهرداری بم

۱۰ - ۲۷

شهرداری کازرون

رتبه
۲
مسابقات
۹
برد
۷
تساوی
۱
باخت
۱
مربی
امین رهسپار
وب سایت
http://www.kabirmotor.com

بازی آخر

نیرو زمینی تهران – شهرداری کازرون

۹. روز بازی

  سالن اختصاصی نیروزمینی تهران

۲۲ - ۲۴

شهرداری کاشان

رتبه
۱
مسابقات
۱۸
برد
۱۲
تساوی
۳
باخت
۳
مربی
علی حبیبی
وب سایت
http://www.kashan.ir

بازی آخر

شهرداری کاشان – هیأت هندبال مرودشت

۱۸. روز بازی

  مجموعه ورزشی شهرداری کاشان

۳۰ - ۲۹

شهید چمران لارستان

رتبه
۱
مسابقات
۱۱
برد
۱۱
تساوی
۰
باخت
۰
مربی
خانم ناهید غارسی
وب سایت
http://fc-chamran.ir

بازی آخر

شهید چمران لارستان – ذوب آهن اصفهان

۱۴. روز بازی

  مجموعه ورزشی شهید چمران لارستان

N/A

شهید چمران لارستان

رتبه
۲
مسابقات
۸
برد
۷
تساوی
۰
باخت
۱
مربی
خانم ناهید غارسی
وب سایت
http://fc-chamran.ir

بازی آخر

هیأت هندبال اصفهان – شهید چمران لارستان

۷. روز بازی

  مجموعه ورزشی هیأت هندبال اصفهان

N/A

شهید شاملی کازرون

رتبه
۲
مسابقات
۲
برد
۱
تساوی
۰
باخت
۱
مربی
خدیجه قانع
وب سایت
https://golrang-pakhsh.com

صنعت مس کرمان

رتبه
۷
مسابقات
۹
برد
۲
تساوی
۱
باخت
۶
مربی
سید مهدی موسوی
وب سایت
http://mes-fc.ir

بازی آخر

پتروشیمی مارون – صنعت مس کرمان

۹. روز بازی

  مجموعه ورزشی پتروشیمی مارون

۲۷ - ۲۳

صنعت مس کرمان

رتبه
۲
مسابقات
۱۴
برد
۱۱
تساوی
۰
باخت
۳
مربی
حمید صادق شاه نشین
وب سایت
http://mes-fc.ir

فرازبام خائیز دهدشت

رتبه
۵
مسابقات
۱۴
برد
۶
تساوی
۱
باخت
۷
مربی
مجید پارسایی
وب سایت
https://www.instagram.com/farazbam_dehdasht_academy

فولاد مبارکه سپاهان

رتبه
۳
مسابقات
۱۸
برد
۱۰
تساوی
۵
باخت
۳
مربی
محسن طاهری
وب سایت
http://fooladsepahansport.com

بازی آخر

مس کرمان – فولاد مبارکه سپاهان

۱۸. روز بازی

  مجموعه ورزشی صنعت مس کرمان

۲۱ - ۲۴

فولاد مبارکه سپاهان

رتبه
۵
مسابقات
۱۱
برد
۳
تساوی
۰
باخت
۸
مربی
خانم اعظم تقی قینانی
وب سایت
http://fooladsepahansport.com

بازی آخر

هیأت هندبال البرز – فولاد مبارکه سپاهان

۱۴. روز بازی

  مجموعه ورزشی هیأت هندبال البرز

N/A

فولاد مبارکه سپاهان

رتبه
۴
مسابقات
۹
برد
۶
تساوی
۰
باخت
۳
مربی
محسن طاهری
وب سایت
http://fooladsepahansport.com

بازی آخر

هپکو اراک – فولاد مبارکه سپاهان

۹. روز بازی

  شهرک صنعتی پامچال،سالن اختصاصی هپکو اراک

N/A

فولاد مبارکه سپاهان

رتبه
۳
مسابقات
۲
برد
۱
تساوی
۰
باخت
۱
مربی
فاطمه محمد خانی
وب سایت
https://www.sepahansc.com/

فولاد مبارکه سپاهان

رتبه
۳
مسابقات
۱۴
برد
۷
تساوی
۲
باخت
۵
مربی
محسن طاهری
وب سایت
https://www.sepahansc.com/

کیمیا کاشت کردستان

رتبه
۱
مسابقات
۶
برد
۳
تساوی
۳
باخت
۰
مربی
ناصر سلیمی
وب سایت
http://kimiakasht.com/

مس کرمان

رتبه
۷
مسابقات
۱۸
برد
۶
تساوی
۳
باخت
۹
مربی
سید محمد موسوی
وب سایت
http://mes-fc.ir

بازی آخر

مس کرمان – فولاد مبارکه سپاهان

۱۸. روز بازی

  مجموعه ورزشی صنعت مس کرمان

۲۱ - ۲۴

مس کرمان

رتبه
۳
مسابقات
۲
برد
۱
تساوی
۰
باخت
۱
مربی
حمید صادق شاه نشین
وب سایت
http://mes-fc.ir/

بازی آخر

الوحده عربستان – مس کرمان

۰. روز بازی

  ورزشگاه آل نهیان

N/A

مضر عربستان سعودی

رتبه
۳
مسابقات
۲
برد
۱
تساوی
۰
باخت
۱
مربی
Boris Denič
وب سایت
http://www.mudharclub.org/

بازی آخر

مضر عربستان سعودی – السالمیه کویت

۰. روز بازی

  ورزشگاه مضر عربستان

N/A

نفت و گاز گچساران

رتبه
۲
مسابقات
۱۸
برد
۱۲
تساوی
۲
باخت
۴
مربی
مهران کیخایی
وب سایت
http://www.gogfc.ir

بازی آخر

نفت و گاز گچساران – هپکو اراک

۱۸. روز بازی

  ورزشگاه نفت گچساران

۳۵ - ۳۰

نفت و گاز گچساران

رتبه
۱
مسابقات
۹
برد
۸
تساوی
۰
باخت
۱
مربی
مهدی آزاد منجیری
وب سایت
http://www.gogfc.ir

بازی آخر

نفت و گاز گچساران – سنگ آهن بافق یزد

۹. روز بازی

  سالن پدخندق گچساران

N/A

نفت و گاز گچساران

رتبه
۳
مسابقات
۸
برد
۴
تساوی
۰
باخت
۱
مربی
خانم سمیه اخلاقی
وب سایت
http://www.gogfc.ir

بازی آخر

نفت و گاز گچساران – تأسیسات دریایی

۷. روز بازی

  مجموعه ورزشی نفت و گاز گچساران

N/A

نفت و گاز گچساران

رتبه
۲
مسابقات
۶
برد
۳
تساوی
۱
باخت
۲
مربی
اصغر نوروز نژاد
وب سایت
https://gsogpc.nisoc.ir

نیرو زمینی

رتبه
۸
مسابقات
۱۸
برد
۷
تساوی
۰
باخت
۱۱
مربی
مسعود ظهرابی
وب سایت
http://worldhandball.ir

بازی آخر

بیتا سبزوار – نیرو زمینی

۱۸. روز بازی

  مجموعه ورزشی سربداران سبزوار

۲۸ - ۲۹

نیرو زمینی تهران

رتبه
۵
مسابقات
۹
برد
۳
تساوی
۰
باخت
۶
مربی
اکبر خوشنویس
وب سایت
http://worldhandball.ir

بازی آخر

نیرو زمینی تهران – شهرداری کازرون

۹. روز بازی

  سالن اختصاصی نیروزمینی تهران

۲۲ - ۲۴

نیرو زمینی شهید شاملی کازرون

رتبه
۱
مسابقات
۱۴
برد
۱۲
تساوی
۲
باخت
۰
مربی
مهدی آزاد منجیری
وب سایت
https://golrang-pakhsh.com

نیروزمینی شهید شاملی کازرون

رتبه
۴
مسابقات
۲
برد
۰
تساوی
۰
باخت
۲
مربی
مهدی آزاد منجیری
وب سایت
https://golrang-pakhsh.com/

بازی آخر

نیروزمینی شهید شاملی کازرون – النجمه بحرین

۰. روز بازی

  خانه هندبال کازرون

N/A

هپکو اراک

رتبه
۶
مسابقات
۱۸
برد
۸
تساوی
۱
باخت
۹
مربی
ایرج رضایی
وب سایت
http://www.hepcoir.com

بازی آخر

نفت و گاز گچساران – هپکو اراک

۱۸. روز بازی

  ورزشگاه نفت گچساران

۳۵ - ۳۰

هپکو اراک

رتبه
۶
مسابقات
۹
برد
۳
تساوی
۰
باخت
۴
مربی
ایرج رضایی
وب سایت
http://www.hepcoir.com

بازی آخر

هپکو اراک – فولاد مبارکه سپاهان

۹. روز بازی

  شهرک صنعتی پامچال،سالن اختصاصی هپکو اراک

N/A

هدف پویان جوان قم

رتبه
۴
مسابقات
۱۱
برد
۵
تساوی
۱
باخت
۵
مربی
خانم زهرا احمدی نیا
وب سایت
http://www.qomsport.ir

بازی آخر

هدف پویان جوان قم – تأسیسات دریایی

۱۴. روز بازی

  مجموعه ورزشی هدف پویان جوان قم

N/A

هیأت هندبال اصفهان

رتبه
۵
مسابقات
۹
برد
۲
تساوی
۰
باخت
۷
مربی
خانم پروانه کوهیان
وب سایت
http://isfahanhandball.ir

بازی آخر

هیأت هندبال اصفهان – شهید چمران لارستان

۷. روز بازی

  مجموعه ورزشی هیأت هندبال اصفهان

N/A

هیأت هندبال البرز

رتبه
۶
مسابقات
۱۱
برد
۱
تساوی
۱
باخت
۹
مربی
خانم سمیه اخلاقی
وب سایت
http://alborz.msy.gov.ir

بازی آخر

هیأت هندبال البرز – فولاد مبارکه سپاهان

۱۴. روز بازی

  مجموعه ورزشی هیأت هندبال البرز

N/A

هیأت هندبال شاهین شهر

رتبه
۴
مسابقات
۹
برد
۴
تساوی
۰
باخت
۵
مربی
خانم اعظم تقی قینانی
وب سایت
http://isfahanhandball.ir/

بازی آخر

تأسیسات دریایی – هیأت هندبال شاهین شهر

۶. روز بازی

  تالار هندبال ایران

۲۶ - ۲۱

هیأت هندبال کردستان

رتبه
۶
مسابقات
۹
برد
۲
تساوی
۰
باخت
۷
مربی
خانم زهرا احمدی نیا
وب سایت
http://www.kurdestanhandball.blogfa.com/

بازی آخر

هیأت هندبال کردستان – بهمن بهبهان

۷. روز بازی

  مجموعه ورزشی هیأت هندبال کردستان

N/A

هیأت هندبال مرودشت

رتبه
۴
مسابقات
۱۸
برد
۹
تساوی
۱
باخت
۸
مربی
محمد کونجانی
وب سایت
http://worldhandball.ir

بازی آخر

شهرداری کاشان – هیأت هندبال مرودشت

۱۸. روز بازی

  مجموعه ورزشی شهرداری کاشان

۳۰ - ۲۹

— فصل

رده بندی

ردیف   تیم تعداد بازی ها برد تساوی باخت گلتفاضل امتیاز آمار بازی های گذشته
۱ شهرداری کاشان ۱۸ ۱۲ ۳ ۳ ۵۱۳:۴۶۵+۴۸ ۲۷:۰       
۱ شهید چمران لارستان ۱۱ ۱۱ ۰ ۰ ۳۴۷:۲۰۱+۱۴۶ ۲۲:۰       
۱ نفت و گاز گچساران ۹ ۸ ۰ ۱ ۲۵۰:۲۰۳+۴۷ ۱۶:۰       
۱ تأسیسات دریایی ۹ ۸ ۰ ۱ ۲۴۴:۱۷۲+۷۲ ۱۶:۰       
۱ اشتادسازه مشهد ۲ ۲ ۰ ۰ ۵۳:۴۸ ۴:۰  
۱ نیرو زمینی شهید شاملی کازرون ۱۴ ۱۲ ۲ ۰ ۴۰۱:۳۴۴+۵۷ ۲۶:۰  
۱ کیمیا کاشت کردستان ۶ ۳ ۳ ۰ ۱۸۲:۱۷۵ ۹:۰  
۱ العربی قطر ۲ ۲ ۰ ۰ ۵۳:۴۹ ۴:۰    
۱ الدحیل قطر ۲ ۲ ۰ ۰ ۷۳:۵۲+۲۱ ۴:۰    
۲ نفت و گاز گچساران ۱۸ ۱۲ ۲ ۴ ۵۱۸:۵۰۰+۱۸ ۲۶:۰       
۲ تأسیسات دریایی ۱۱ ۹ ۰ ۲ ۳۱۵:۲۱۴+۱۰۱ ۱۸:۰       
۲ شهرداری کازرون ۹ ۷ ۱ ۱ ۲۵۵:۲۴۲+۱۳ ۱۵:۰       
۲ شهید چمران لارستان ۸ ۷ ۰ ۱ ۲۳۲:۱۳۳+۹۹ ۱۴:۰       
۲ شهید شاملی کازرون ۲ ۱ ۰ ۱ ۵۱:۴۴ ۲:۰  
۲ صنعت مس کرمان ۱۴ ۱۱ ۰ ۳ ۴۰۴:۳۵۴+۵۰ ۲۲:۰  
۲ نفت و گاز گچساران ۶ ۳ ۱ ۲ ۱۵۹:۱۶۱ ۷:۰  
۲ السالمیه کویت ۱ ۱ ۰ ۰ ۳۰:۲۴ ۲:۰   
۲ الکویت کویت ۲ ۲ ۰ ۰ ۵۳:۵۱ ۴:۰    
۳ فولاد مبارکه سپاهان ۱۸ ۱۰ ۵ ۳ ۴۵۱:۴۲۴+۲۷ ۲۵:۰       
۳ ذوب آهن اصفهان ۱۱ ۸ ۰ ۳ ۲۹۶:۲۷۷+۱۹ ۱۶:۰       
۳ سنگ آهن بافق یزد ۹ ۴ ۲ ۳ ۲۴۶:۲۲۶+۲۰ ۱۰:۰       
۳ نفت و گاز گچساران ۸ ۴ ۰ ۱ ۲۲۰:۱۵۷+۶۳ ۱۴:۰       
۳ فولاد مبارکه سپاهان ۲ ۱ ۰ ۱ ۵۳:۴۸ ۲:۰  
۳ فولاد مبارکه سپاهان ۱۴ ۷ ۲ ۵ ۴۰۴:۳۶۲+۴۲ ۱۶:۰  
۳ ستارگان دشتستان ۶ ۳ ۰ ۳ ۱۷۲:۱۶۶ ۶:۰  
۳ مضر عربستان سعودی ۲ ۱ ۰ ۱ ۵۴:۵۳ ۲:۰    
۳ مس کرمان ۲ ۱ ۰ ۱ ۶۱:۴۴+۱۷ ۲:۰    
۴ هیأت هندبال مرودشت ۱۸ ۹ ۱ ۸ ۴۸۵:۴۷۶ ۱۹:۰       
۴ هدف پویان جوان قم ۱۱ ۵ ۱ ۵ ۲۶۳:۲۲۸+۳۵ ۱۱:۰       
۴ فولاد مبارکه سپاهان ۹ ۶ ۰ ۳ ۲۱۱:۱۹۴+۱۷ ۱۲:۰       
۴ هیأت هندبال شاهین شهر ۹ ۴ ۰ ۵ ۲۳۶:۲۱۸+۱۸ ۸:۰       
۴ تأسیسات دریایی ۲ ۰ ۰ ۲ ۳۹:۵۶-۱۷ ۰:۰  
۴ زغال سنگ طبس ۱۴ ۷ ۱ ۶ ۳۴۶:۳۵۲ ۱۵:۰  
۴ پرواز هوانیروز ۶ ۰ ۲ ۴ ۱۴۹:۱۶۰-۱۱ ۲:۰  
۴ نیروزمینی شهید شاملی کازرون ۲ ۰ ۰ ۲ ۵۱:۶۰ ۰:۰    
۴ ازبک ازبکستان ۲ ۱ ۰ ۱ ۵۷:۶۵ ۰:۰    
۵ بیتا سبزوار ۱۸ ۷ ۴ ۷ ۴۵۰:۴۴۳ ۱۸:۰       
۵ فولاد مبارکه سپاهان ۱۱ ۳ ۰ ۸ ۱۹۲:۲۸۴-۹۲ ۶:۰       
۵ نیرو زمینی تهران ۹ ۳ ۰ ۶ ۲۳۷:۲۵۳-۱۶ ۶:۰       
۵ هیأت هندبال اصفهان ۹ ۲ ۰ ۷ ۱۹۲:۲۶۷-۷۵ ۴:۰       
۵ فرازبام خائیز دهدشت ۱۴ ۶ ۱ ۷ ۳۷۵:۳۷۰ ۱۳:۰  
۵ النجمه بحرین ۱ ۰ ۰ ۱ ۲۵:۲۷ ۰:۰   
۵ الوحده عربستان ۲ ۰ ۰ ۲ ۵۹:۶۱ ۰:۰    
۶ هپکو اراک ۱۸ ۸ ۱ ۹ ۴۷۳:۴۸۹-۱۶ ۱۷:۰       
۶ هیأت هندبال البرز ۱۱ ۱ ۱ ۹ ۲۲۱:۳۳۳-۱۱۲ ۳:۰       
۶ هپکو اراک ۹ ۳ ۰ ۴ ۲۱۴:۲۴۲-۲۸ ۶:۰       
۶ هیأت هندبال کردستان ۹ ۲ ۰ ۷ ۱۹۸:۲۸۳-۸۵ ۴:۰       
۶ ذوب آهن اصفهان ۱۴ ۵ ۱ ۸ ۳۹۹:۳۹۳ ۱۱:۰  
۶ القطن یمن ۲ ۰ ۰ ۲ ۴۵:۷۵-۳۰ ۰:۰    
۷ مس کرمان ۱۸ ۶ ۳ ۹ ۴۶۵:۴۵۱+۱۴ ۱۵:۰       
۷ شهرداری بم ۱۲ ۱ ۰ ۱۱ ۲۵۲:۳۱۱-۵۹ ۲:۰       
۷ صنعت مس کرمان ۹ ۲ ۱ ۶ ۲۱۵:۲۳۶-۲۱ ۵:۰       
۷ بهمن بهبهان ۵ ۰ ۰ ۵ ۱۲۹:۲۲۱-۹۲ ۰:۰       
۷ پرسپولیس بهبهان ۱۴ ۳ ۰ ۱۱ ۳۸۹:۴۳۱-۴۲ ۶:۰  
۸ نیرو زمینی ۱۸ ۷ ۰ ۱۱ ۴۶۰:۴۵۴ ۱۴:۰       
۸ پتروشیمی مارون ۹ ۱ ۰ ۸ ۲۱۴:۲۴۶-۳۲ ۲:۰       
۸ پاس ناجا قم ۱۴ ۱ ۱ ۱۲ ۳۳۵:۴۴۷-۱۱۲ ۳:۰  
۹ توسعه و عمران بافق یزد ۱۷ ۴ ۲ ۱۱ ۴۳۰:۴۶۷-۳۷ ۱۰:۰       
۱۰ شهرداری ارومیه ۱۷ ۲ ۳ ۱۲ ۴۴۱:۴۷۹-۳۸ ۷:۰       

جدول رو به رو شدن(متقاطع)

باشگاه ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸ ۲۹ ۳۰ ۳۱ ۳۲ ۳۳ ۳۴ ۳۵ ۳۶ ۳۷ ۳۸ ۳۹ ۴۰ ۴۱ ۴۲ ۴۳ ۴۴ ۴۵ ۴۶ ۴۷ ۴۸ ۴۹ ۵۰ ۵۱ ۵۲ ۵۳ ۵۴ ۵۵ ۵۶ ۵۷ ۵۸ ۵۹
۱ شهرداری کاشان - -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۳۱:۱۹ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۲۳:۲۳ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۳۰:۲۹ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۲۵:۲۶ -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۳۴:۲۹ -:- -:- -:- -:- -:- ۳۲:۲۹ -:- -:- -:- -:- ۳۲:۲۸ -:- -:- ۳۲:۲۵ ۲۹:۲۴
۲ شهید چمران لارستان -:- - -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۲۸:۲۵ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۳۱:۲۱ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۳۰:۱۶ -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۳۰:۱۰ -:- -:- -:- -:- -:- ۴۷:۱۷ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:-
۳ نفت و گاز گچساران -:- -:- - -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۳۱:۲۷ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۲۱:۱۵ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۳۲:۲۹ -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۳۸:۲۸ -:- -:- -:- -:- -:- ۲۹:۲۱ -:- -:- -:- ۳۴:۲۴ -:- -:- -:-
۴ تأسیسات دریایی -:- -:- -:- - -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۲۳:۲۲ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۲۶:۲۱ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۲۹:۱۴ -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۳۰:۱۱ -:- -:- -:- -:- -:- ۳۱:۱۷ -:- -:- -:- -:- -:- -:-
۵ اشتادسازه مشهد -:- -:- -:- -:- - -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:-
۶ نیرو زمینی شهید شاملی کازرون -:- -:- -:- -:- -:- - -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:-
۷ کیمیا کاشت کردستان -:- -:- -:- -:- -:- -:- - -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:-
۸ العربی قطر -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- - -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۲۶:۲۴ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۲۷:۲۵ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:-
۹ الدحیل قطر -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- - -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۳۹:۲۱ -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۳۴:۳۱ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:-
۱۰ نفت و گاز گچساران ۳۰:۳۰ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- - -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۲۶:۲۸ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۳۰:۲۹ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۲۸:۲۷ -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۳۵:۳۰ -:- -:- -:- -:- -:- ۲۶:۲۵ -:- -:- -:- -:- ۳۱:۲۷ -:- -:- ۳۳:۳۲ ۳۱:۲۲
۱۱ تأسیسات دریایی -:- ۱۹:۲۳ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- - -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۲۱:۱۹ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۲۷:۲۱ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۲۷:۱۲ -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۳۶:۲۱ -:- -:- -:- -:- -:- ۲۹:۲۲ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:-
۱۲ شهرداری کازرون -:- -:- ۲۷:۳۱ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- - -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۳۰:۲۹ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۲۸:۲۷ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۳۱:۲۴ -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۳۰:۲۷ -:- -:- -:- -:- -:- ۳۱:۳۰ -:- -:- -:- ۲۸:۲۶ -:- -:- -:-
۱۳ شهید چمران لارستان -:- -:- -:- ۲۲:۲۳ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- - -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۲۲:۱۶ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۲۶:۲۴ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۴۲:۱۵ -:- -:- -:- -:- -:- ۲۶:۱۳ -:- -:- -:- -:- -:- -:-
۱۴ شهید شاملی کازرون -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- - -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:-
۱۵ صنعت مس کرمان -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- - -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:-
۱۶ نفت و گاز گچساران -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- - -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:-
۱۷ السالمیه کویت -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- - -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۳۰:۲۴ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:-
۱۸ الکویت کویت -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- - -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۲۵:۲۴ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۲۸:۲۷ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:-
۱۹ فولاد مبارکه سپاهان ۲۶:۲۶ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۲۹:۲۸ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- - -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۲۰:۲۰ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۲۴:۲۱ -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۲۳:۱۸ -:- -:- -:- -:- -:- ۲۷:۲۷ -:- -:- -:- -:- ۱۹:۲۰ -:- -:- ۳۱:۲۷ ۲۶:۲۵
۲۰ ذوب آهن اصفهان -:- ۲۷:۳۵ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۲۴:۳۰ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- - -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۲۵:۲۴ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۲۴:۲۳ -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۲۹:۲۲ -:- -:- -:- -:- -:- ۲۷:۲۳ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:-
۲۱ سنگ آهن بافق یزد -:- -:- ۲۸:۲۷ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۲۶:۲۶ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- - -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۲۱:۲۲ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۳۱:۲۳ -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۳۶:۲۶ -:- -:- -:- -:- -:- ۲۵:۲۵ -:- -:- -:- ۲۸:۲۴ -:- -:- -:-
۲۲ نفت و گاز گچساران -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۱۶:۲۲ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- - -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۲۳:۱۹ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۳۶:۲۶ -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۳۵:۲۱ -:- -:- -:- -:- -:- ۲۷:۲۰ -:- -:- -:- -:- -:- -:-
۲۳ فولاد مبارکه سپاهان -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- - -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:-
۲۴ فولاد مبارکه سپاهان -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- - -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:-
۲۵ ستارگان دشتستان -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- - -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:-
۲۶ مضر عربستان سعودی -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۲۴:۲۶ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- - -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۳۰:۲۷ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:-
۲۷ مس کرمان -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۲۴:۲۵ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- - -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۱۹:۳۷ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:-
۲۸ هیأت هندبال مرودشت ۲۸:۲۹ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۲۵:۲۷ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۲۶:۲۵ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- - -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۲۴:۲۳ -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۲۷:۳۱ -:- -:- -:- -:- -:- ۲۳:۲۲ -:- -:- -:- -:- ۳۱:۳۰ -:- -:- ۲۸:۲۲ ۳۰:۲۴
۲۹ هدف پویان جوان قم -:- ۱۹:۲۸ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۲۴:۲۷ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- - -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۱۰:۰ -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۳۵:۱۶ -:- -:- -:- -:- -:- ۳۱:۲۳ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:-
۳۰ فولاد مبارکه سپاهان -:- -:- ۱۵:۲۱ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۲۷:۲۸ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۲۲:۲۱ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- - -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۲۶:۲۷ -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۲۷:۲۱ -:- -:- -:- -:- -:- ۲۹:۲۰ -:- -:- -:- ۲۵:۱۷ -:- -:- -:-
۳۱ هیأت هندبال شاهین شهر -:- -:- -:- ۲۱:۲۶ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۲۴:۲۶ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۱۹:۲۳ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- - -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۲۹:۲۲ -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۲۶:۲۳ -:- -:- -:- -:- -:- ۲۹:۱۱ -:- -:- -:- -:- -:- -:-
۳۲ تأسیسات دریایی -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- - -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:-
۳۳ زغال سنگ طبس -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- - -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:-
۳۴ پرواز هوانیروز -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- - -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:-
۳۵ نیروزمینی شهید شاملی کازرون -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۲۴:۳۰ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۲۷:۳۰ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- - -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:-
۳۶ ازبک ازبکستان -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۲۱:۳۹ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- - -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۳۸:۲۶ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:-
۳۷ بیتا سبزوار ۲۶:۲۳ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۲۴:۲۵ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۲۰:۲۰ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۲۶:۲۵ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- - -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۲۲:۲۷ -:- -:- -:- -:- -:- ۲۲:۲۱ -:- -:- -:- -:- ۲۸:۲۹ -:- -:- ۲۳:۲۳ ۲۳:۲۳
۳۸ فولاد مبارکه سپاهان -:- ۸:۳۶ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۱۴:۲۸ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۱۸:۲۸ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۲۰:۳۰ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- - -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۳۲:۲۴ -:- -:- -:- -:- -:- ۲۵:۲۳ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:-
۳۹ نیرو زمینی تهران -:- -:- ۲۹:۳۲ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۲۲:۲۴ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۲۳:۳۱ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۲۸:۲۹ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- - -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۲۵:۲۲ -:- -:- -:- -:- -:- ۲۶:۲۸ -:- -:- -:- ۳۳:۳۰ -:- -:- -:-
۴۰ هیأت هندبال اصفهان -:- -:- -:- ۱۴:۲۹ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۲۶:۳۶ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۲۲:۲۹ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- - -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۲۰:۲۹ -:- -:- -:- -:- -:- ۲۳:۱۹ -:- -:- -:- -:- -:- -:-
۴۱ فرازبام خائیز دهدشت -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- - -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:-
۴۲ النجمه بحرین -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۲۵:۲۷ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- - -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:-
۴۳ الوحده عربستان -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۳۱:۳۴ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۲۷:۲۸ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- - -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:-
۴۴ هپکو اراک ۲۱:۲۲ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۲۴:۲۸ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۲۷:۲۶ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۳۶:۳۲ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۲۶:۳۲ -:- -:- -:- -:- -:- -:- - -:- -:- -:- -:- -:- ۲۴:۲۴ -:- -:- -:- -:- ۲۱:۲۴ -:- -:- ۲۴:۲۳ ۲۵:۲۴
۴۵ هیأت هندبال البرز -:- ۱۹:۳۶ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۱۵:۳۸ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۲۷:۳۱ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۲۱:۲۱ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- - -:- -:- -:- -:- -:- ۲۸:۲۰ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:-
۴۶ هپکو اراک -:- -:- ۲۸:۳۸ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۲۷:۳۰ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۲۶:۳۶ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۲۲:۲۵ -:- -:- -:- -:- -:- -:- - -:- -:- -:- -:- -:- ۲۳:۲۲ -:- -:- -:- ۲۳:۱۸ -:- -:- -:-
۴۷ هیأت هندبال کردستان -:- -:- -:- ۱۱:۳۰ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۱۵:۴۲ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۲۱:۳۵ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۲۳:۲۶ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۲۹:۲۰ -:- -:- -:- -:- -:- -:- - -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:-
۴۸ ذوب آهن اصفهان -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- - -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:-
۴۹ القطن یمن -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۳۷:۱۹ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۲۶:۳۸ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- - -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:-
۵۰ مس کرمان ۲۲:۲۴ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۳۶:۳۰ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۲۱:۲۴ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۲۴:۲۳ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۲۳:۲۳ -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۳۱:۲۷ -:- -:- -:- -:- -:- - -:- -:- -:- -:- ۳۵:۲۹ -:- -:- ۲۶:۱۸ ۲۶:۲۲
۵۱ شهرداری بم -:- ۲۰:۲۳ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۱۵:۳۵ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۳۰:۳۵ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۱۰:۲۷ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۲۶:۲۴ -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۱۷:۲۱ -:- -:- -:- -:- -:- - -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:-
۵۲ صنعت مس کرمان -:- -:- ۲۱:۲۹ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۳۰:۳۱ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۲۵:۲۵ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۲۰:۲۹ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۲۸:۲۶ -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۲۰:۲۲ -:- -:- -:- -:- -:- - -:- -:- -:- ۲۶:۲۴ -:- -:- -:-
۵۳ بهمن بهبهان -:- -:- -:- ۱۷:۳۱ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۱۳:۲۶ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۲۰:۲۷ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۱۱:۲۹ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۱۹:۲۳ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- - -:- -:- -:- -:- -:- -:-
۵۴ پرسپولیس بهبهان -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- - -:- -:- -:- -:- -:-
۵۵ نیرو زمینی ۲۶:۳۸ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۲۳:۲۵ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۲۴:۲۸ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۲۲:۲۳ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۲۲:۲۸ -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۲۱:۲۴ -:- -:- -:- -:- -:- ۲۸:۲۷ -:- -:- -:- -:- - -:- -:- ۲۶:۲۴ ۲۸:۲۳
۵۶ پتروشیمی مارون -:- -:- ۲۴:۲۶ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۲۶:۲۸ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۲۴:۲۸ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۱۷:۲۵ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۳۰:۳۳ -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۱۸:۲۳ -:- -:- -:- -:- -:- ۲۷:۲۳ -:- -:- -:- - -:- -:- -:-
۵۷ پاس ناجا قم -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- - -:- -:-
۵۸ توسعه و عمران بافق یزد ۲۶:۲۵ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۲۹:۳۵ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۲۲:۲۷ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۲۷:۳۱ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۳۰:۲۴ -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۳۰:۲۷ -:- -:- -:- -:- -:- ۲۲:۲۱ -:- -:- -:- -:- ۲۱:۲۵ -:- -:- - -:-
۵۹ شهرداری ارومیه ۲۸:۲۹ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۳۰:۳۰ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۲۳:۲۵ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۲۸:۳۱ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۲۵:۳۲ -:- -:- -:- -:- -:- -:- ۳۱:۳۲ -:- -:- -:- -:- -:- ۲۷:۲۵ -:- -:- -:- -:- ۳۲:۲۸ -:- -:- ۲۹:۲۹ -

مسابقات


مسابقه امتیاز
۳۰ مهر ۱۳۹۵ مجموعه ورزشی هیأت هندبال البرز
هیأت هندبال البرز – شهرداری بم
۲۸ - ۲۰
۳۰ مهر ۱۳۹۵ مجموعه ورزشی شهید چمران لارستان
هدف پویان جوان قم – شهید چمران لارستان
۱۹ - ۲۸
۳ آبان ۱۳۹۵ سالن ملت اصفهان
ذوب آهن اصفهان – فولاد مبارکه سپاهان
۲۴ - ۲۳
۱۴ آبان ۱۳۹۵ سالن ملت اصفهان
ذوب آهن اصفهان – شهرداری بم
۲۷ - ۲۳
۱۴ آبان ۱۳۹۵ مجموعه ورزشی فولاد مبارکه سپاهان
فولاد مبارکه سپاهان – تأسیسات دریایی
۱۴ - ۲۸
۱۴ آبان ۱۳۹۵ مجموعه ورزشی هیأت هندبال البرز
هیأت هندبال البرز – شهید چمران لارستان
۱۹ - ۳۶
۲۱ آبان ۱۳۹۵ مجموعه ورزشی شهرداری کاشان
شهرداری کاشان – فولاد مبارکه سپاهان
۲۳ - ۲۳
۲۱ آبان ۱۳۹۵ مجموعه ورزشی صنعت مس کرمان
مس کرمان – هپکو اراک
۳۱ - ۲۷
۲۳ آبان ۱۳۹۵ ورزشگاه نفت گچساران
نفت و گاز گچساران – شهرداری ارومیه
۳۱ - ۲۲
۲۷ آبان ۱۳۹۵ مجموعه ورزشی فولاد مبارکه سپاهان
فولاد مبارکه سپاهان – نیرو زمینی
۱۹ - ۲۰

۱ ۲ ۳ ۱۹

تیم ها

ازبک ازبکستان

رتبه
۴
مسابقات
۲
برد
۱
تساوی
۰
باخت
۱
مربی
bedil alimov
وب سایت
https://www.hcbunyodkor.com/

بازی آخر

الکویت کویت – ازبک ازبکستان

۰. روز بازی

  Al Kuwait Sports Club Stadium

N/A

اشتادسازه مشهد

رتبه
۱
مسابقات
۲
برد
۲
تساوی
۰
باخت
۰
مربی
نشمین شافعیان
وب سایت
http://eshtadsazeh.com

الدحیل قطر

رتبه
۱
مسابقات
۲
برد
۲
تساوی
۰
باخت
۰
مربی
گورن دوکیچ
وب سایت
https://lekhwiyaclub.com/ar/

بازی آخر

القطن یمن – الدحیل قطر

۰. روز بازی

  ورزشگاه القطن یمن

N/A

السالمیه کویت

رتبه
۲
مسابقات
۱
برد
۱
تساوی
۰
باخت
۰
مربی
Turki Alyousef Alsabah
وب سایت
http://alsalmiyaclub.com/

بازی آخر

مضر عربستان سعودی – السالمیه کویت

۰. روز بازی

  ورزشگاه مضر عربستان

N/A

العربی قطر

رتبه
۱
مسابقات
۲
برد
۲
تساوی
۰
باخت
۰
مربی
Valero Rivera López
وب سایت
https://alarabi.qa/

بازی آخر

مضر عربستان سعودی – العربی قطر

۰. روز بازی

  ورزشگاه مضر عربستان

۲۴ - ۲۶

القطن یمن

رتبه
۶
مسابقات
۲
برد
۰
تساوی
۰
باخت
۲
وب سایت
http://worldhandball.ir

بازی آخر

القطن یمن – الدحیل قطر

۰. روز بازی

  ورزشگاه القطن یمن

N/A

الکویت کویت

رتبه
۲
مسابقات
۲
برد
۲
تساوی
۰
باخت
۰
مربی
Tonči Drušković
وب سایت
https://handball.asia-handball.com/

بازی آخر

الکویت کویت – ازبک ازبکستان

۰. روز بازی

  Al Kuwait Sports Club Stadium

N/A

النجمه بحرین

رتبه
۵
مسابقات
۱
برد
۰
تساوی
۰
باخت
۱
مربی
Rudy Eka Priyambada
وب سایت
https://int.soccerway.com/teams/bahrain/al-najma-manama/squad/

بازی آخر

نیروزمینی شهید شاملی کازرون – النجمه بحرین

۰. روز بازی

  خانه هندبال کازرون

N/A

الوحده عربستان

رتبه
۵
مسابقات
۲
برد
۰
تساوی
۰
باخت
۲
مربی
Sultan Azhar
وب سایت
http://www.alwahda-fc.ae/

بازی آخر

الوحده عربستان – مس کرمان

۰. روز بازی

  ورزشگاه آل نهیان

N/A

بهمن بهبهان

رتبه
۷
مسابقات
۵
برد
۰
تساوی
۰
باخت
۵
مربی
خانم سوده رضایی مقدم
وب سایت
http://bahmanbehbahan.ir

بازی آخر

هیأت هندبال کردستان – بهمن بهبهان

۷. روز بازی

  مجموعه ورزشی هیأت هندبال کردستان

N/A

بیتا سبزوار

رتبه
۵
مسابقات
۱۸
برد
۷
تساوی
۴
باخت
۷
مربی
محمد فریور
وب سایت
http://worldhandball.ir

بازی آخر

بیتا سبزوار – نیرو زمینی

۱۸. روز بازی

  مجموعه ورزشی سربداران سبزوار

۲۸ - ۲۹

پاس ناجا قم

رتبه
۸
مسابقات
۱۴
برد
۱
تساوی
۱
باخت
۱۲
مربی
محمد امین وفایی
وب سایت
http://worldhandball.ir

پتروشیمی مارون

رتبه
۸
مسابقات
۹
برد
۱
تساوی
۰
باخت
۸
مربی
حبیب آلبوخنفر
وب سایت
http://mpc.ir

بازی آخر

پتروشیمی مارون – صنعت مس کرمان

۹. روز بازی

  مجموعه ورزشی پتروشیمی مارون

۲۷ - ۲۳

پرسپولیس بهبهان

رتبه
۷
مسابقات
۱۴
برد
۳
تساوی
۰
باخت
۱۱
مربی
مسعود ظهرابی
وب سایت
http://worldhandball.ir

پرواز هوانیروز

رتبه
۴
مسابقات
۶
برد
۰
تساوی
۲
باخت
۴
مربی
سروش عرشی
وب سایت
http://worldhandball.ir

تأسیسات دریایی

رتبه
۲
مسابقات
۱۱
برد
۹
تساوی
۰
باخت
۲
مربی
خانم مهرنوش نجف زاده
وب سایت
http://iocsclub.ir

بازی آخر

هدف پویان جوان قم – تأسیسات دریایی

۱۴. روز بازی

  مجموعه ورزشی هدف پویان جوان قم

N/A

تأسیسات دریایی

رتبه
۱
مسابقات
۹
برد
۸
تساوی
۰
باخت
۱
مربی
خانم مهرنوش نجف زاده
وب سایت
http://iocsclub.ir

بازی آخر

نفت و گاز گچساران – تأسیسات دریایی

۷. روز بازی

  مجموعه ورزشی نفت و گاز گچساران

N/A

تأسیسات دریایی

رتبه
۴
مسابقات
۲
برد
۰
تساوی
۰
باخت
۲
مربی
مهسا معتمدی
وب سایت
http://iocsclub.ir

توسعه و عمران بافق یزد

رتبه
۹
مسابقات
۱۷
برد
۴
تساوی
۲
باخت
۱۱
مربی
مهدی منصوری
وب سایت
http://sport.icioc.ir

بازی آخر

توسعه و عمران بافق یزد – شهرداری ارومیه

۱۸. روز بازی

  مجموعه ورزشی توسعه و تعاون بافق یزد

N/A

ذوب آهن اصفهان

رتبه
۳
مسابقات
۱۱
برد
۸
تساوی
۰
باخت
۳
مربی
خانم پروانه کوهیان
وب سایت
http://www.zobahanclub.com

بازی آخر

شهید چمران لارستان – ذوب آهن اصفهان

۱۴. روز بازی

  مجموعه ورزشی شهید چمران لارستان

N/A

ذوب آهن اصفهان

رتبه
۶
مسابقات
۱۴
برد
۵
تساوی
۱
باخت
۸
مربی
کیوان صادقی
وب سایت
http://www.zobahanclub.com

زغال سنگ طبس

رتبه
۴
مسابقات
۱۴
برد
۷
تساوی
۱
باخت
۶
مربی
علیرضا بکماز
وب سایت
http://www.tpc.co.ir

ستارگان دشتستان

رتبه
۳
مسابقات
۶
برد
۳
تساوی
۰
باخت
۳
مربی
رضا عباسی
وب سایت
http://worldhandball.ir

سنگ آهن بافق یزد

رتبه
۳
مسابقات
۹
برد
۴
تساوی
۲
باخت
۳
مربی
شهداد مرتجی
وب سایت
http://sport.icioc.ir

بازی آخر

نفت و گاز گچساران – سنگ آهن بافق یزد

۹. روز بازی

  سالن پدخندق گچساران

N/A

شهرداری ارومیه

رتبه
۱۰
مسابقات
۱۷
برد
۲
تساوی
۳
باخت
۱۲
مربی
حمید قلی پور
وب سایت
http://www.urmia-volley.ir

بازی آخر

توسعه و عمران بافق یزد – شهرداری ارومیه

۱۸. روز بازی

  مجموعه ورزشی توسعه و تعاون بافق یزد

N/A

شهرداری بم

رتبه
۷
مسابقات
۱۲
برد
۱
تساوی
۰
باخت
۱۱
مربی
خانم سوده رضایی مقدم
وب سایت
http://bam.ir

بازی آخر

شهرداری بم – هدف پویان جوان قم

۱۳. روز بازی

  مجموعه ورزشی شهرداری بم

۱۰ - ۲۷

شهرداری کازرون

رتبه
۲
مسابقات
۹
برد
۷
تساوی
۱
باخت
۱
مربی
امین رهسپار
وب سایت
http://www.kabirmotor.com

بازی آخر

نیرو زمینی تهران – شهرداری کازرون

۹. روز بازی

  سالن اختصاصی نیروزمینی تهران

۲۲ - ۲۴

شهرداری کاشان

رتبه
۱
مسابقات
۱۸
برد
۱۲
تساوی
۳
باخت
۳
مربی
علی حبیبی
وب سایت
http://www.kashan.ir

بازی آخر

شهرداری کاشان – هیأت هندبال مرودشت

۱۸. روز بازی

  مجموعه ورزشی شهرداری کاشان

۳۰ - ۲۹

شهید چمران لارستان

رتبه
۱
مسابقات
۱۱
برد
۱۱
تساوی
۰
باخت
۰
مربی
خانم ناهید غارسی
وب سایت
http://fc-chamran.ir

بازی آخر

شهید چمران لارستان – ذوب آهن اصفهان

۱۴. روز بازی

  مجموعه ورزشی شهید چمران لارستان

N/A

شهید چمران لارستان

رتبه
۲
مسابقات
۸
برد
۷
تساوی
۰
باخت
۱
مربی
خانم ناهید غارسی
وب سایت
http://fc-chamran.ir

بازی آخر

هیأت هندبال اصفهان – شهید چمران لارستان

۷. روز بازی

  مجموعه ورزشی هیأت هندبال اصفهان

N/A

شهید شاملی کازرون

رتبه
۲
مسابقات
۲
برد
۱
تساوی
۰
باخت
۱
مربی
خدیجه قانع
وب سایت
https://golrang-pakhsh.com

صنعت مس کرمان

رتبه
۷
مسابقات
۹
برد
۲
تساوی
۱
باخت
۶
مربی
سید مهدی موسوی
وب سایت
http://mes-fc.ir

بازی آخر

پتروشیمی مارون – صنعت مس کرمان

۹. روز بازی

  مجموعه ورزشی پتروشیمی مارون

۲۷ - ۲۳

صنعت مس کرمان

رتبه
۲
مسابقات
۱۴
برد
۱۱
تساوی
۰
باخت
۳
مربی
حمید صادق شاه نشین
وب سایت
http://mes-fc.ir

فرازبام خائیز دهدشت

رتبه
۵
مسابقات
۱۴
برد
۶
تساوی
۱
باخت
۷
مربی
مجید پارسایی
وب سایت
https://www.instagram.com/farazbam_dehdasht_academy

فولاد مبارکه سپاهان

رتبه
۳
مسابقات
۱۸
برد
۱۰
تساوی
۵
باخت
۳
مربی
محسن طاهری
وب سایت
http://fooladsepahansport.com

بازی آخر

مس کرمان – فولاد مبارکه سپاهان

۱۸. روز بازی

  مجموعه ورزشی صنعت مس کرمان

۲۱ - ۲۴

فولاد مبارکه سپاهان

رتبه
۵
مسابقات
۱۱
برد
۳
تساوی
۰
باخت
۸
مربی
خانم اعظم تقی قینانی
وب سایت
http://fooladsepahansport.com

بازی آخر

هیأت هندبال البرز – فولاد مبارکه سپاهان

۱۴. روز بازی

  مجموعه ورزشی هیأت هندبال البرز

N/A

فولاد مبارکه سپاهان

رتبه
۴
مسابقات
۹
برد
۶
تساوی
۰
باخت
۳
مربی
محسن طاهری
وب سایت
http://fooladsepahansport.com

بازی آخر

هپکو اراک – فولاد مبارکه سپاهان

۹. روز بازی

  شهرک صنعتی پامچال،سالن اختصاصی هپکو اراک

N/A

فولاد مبارکه سپاهان

رتبه
۳
مسابقات
۲
برد
۱
تساوی
۰
باخت
۱
مربی
فاطمه محمد خانی
وب سایت
https://www.sepahansc.com/

فولاد مبارکه سپاهان

رتبه
۳
مسابقات
۱۴
برد
۷
تساوی
۲
باخت
۵
مربی
محسن طاهری
وب سایت
https://www.sepahansc.com/

کیمیا کاشت کردستان

رتبه
۱
مسابقات
۶
برد
۳
تساوی
۳
باخت
۰
مربی
ناصر سلیمی
وب سایت
http://kimiakasht.com/

مس کرمان

رتبه
۷
مسابقات
۱۸
برد
۶
تساوی
۳
باخت
۹
مربی
سید محمد موسوی
وب سایت
http://mes-fc.ir

بازی آخر

مس کرمان – فولاد مبارکه سپاهان

۱۸. روز بازی

  مجموعه ورزشی صنعت مس کرمان

۲۱ - ۲۴

مس کرمان

رتبه
۳
مسابقات
۲
برد
۱
تساوی
۰
باخت
۱
مربی
حمید صادق شاه نشین
وب سایت
http://mes-fc.ir/

بازی آخر

الوحده عربستان – مس کرمان

۰. روز بازی

  ورزشگاه آل نهیان

N/A

مضر عربستان سعودی

رتبه
۳
مسابقات
۲
برد
۱
تساوی
۰
باخت
۱
مربی
Boris Denič
وب سایت
http://www.mudharclub.org/

بازی آخر

مضر عربستان سعودی – السالمیه کویت

۰. روز بازی

  ورزشگاه مضر عربستان

N/A

نفت و گاز گچساران

رتبه
۲
مسابقات
۱۸
برد
۱۲
تساوی
۲
باخت
۴
مربی
مهران کیخایی
وب سایت
http://www.gogfc.ir

بازی آخر

نفت و گاز گچساران – هپکو اراک

۱۸. روز بازی

  ورزشگاه نفت گچساران

۳۵ - ۳۰

نفت و گاز گچساران

رتبه
۱
مسابقات
۹
برد
۸
تساوی
۰
باخت
۱
مربی
مهدی آزاد منجیری
وب سایت
http://www.gogfc.ir

بازی آخر

نفت و گاز گچساران – سنگ آهن بافق یزد

۹. روز بازی

  سالن پدخندق گچساران

N/A

نفت و گاز گچساران

رتبه
۳
مسابقات
۸
برد
۴
تساوی
۰
باخت
۱
مربی
خانم سمیه اخلاقی
وب سایت
http://www.gogfc.ir

بازی آخر

نفت و گاز گچساران – تأسیسات دریایی

۷. روز بازی

  مجموعه ورزشی نفت و گاز گچساران

N/A

نفت و گاز گچساران

رتبه
۲
مسابقات
۶
برد
۳
تساوی
۱
باخت
۲
مربی
اصغر نوروز نژاد
وب سایت
https://gsogpc.nisoc.ir

نیرو زمینی

رتبه
۸
مسابقات
۱۸
برد
۷
تساوی
۰
باخت
۱۱
مربی
مسعود ظهرابی
وب سایت
http://worldhandball.ir

بازی آخر

بیتا سبزوار – نیرو زمینی

۱۸. روز بازی

  مجموعه ورزشی سربداران سبزوار

۲۸ - ۲۹

نیرو زمینی تهران

رتبه
۵
مسابقات
۹
برد
۳
تساوی
۰
باخت
۶
مربی
اکبر خوشنویس
وب سایت
http://worldhandball.ir

بازی آخر

نیرو زمینی تهران – شهرداری کازرون

۹. روز بازی

  سالن اختصاصی نیروزمینی تهران

۲۲ - ۲۴

نیرو زمینی شهید شاملی کازرون

رتبه
۱
مسابقات
۱۴
برد
۱۲
تساوی
۲
باخت
۰
مربی
مهدی آزاد منجیری
وب سایت
https://golrang-pakhsh.com

نیروزمینی شهید شاملی کازرون

رتبه
۴
مسابقات
۲
برد
۰
تساوی
۰
باخت
۲
مربی
مهدی آزاد منجیری
وب سایت
https://golrang-pakhsh.com/

بازی آخر

نیروزمینی شهید شاملی کازرون – النجمه بحرین

۰. روز بازی

  خانه هندبال کازرون

N/A

هپکو اراک

رتبه
۶
مسابقات
۱۸
برد
۸
تساوی
۱
باخت
۹
مربی
ایرج رضایی
وب سایت
http://www.hepcoir.com

بازی آخر

نفت و گاز گچساران – هپکو اراک

۱۸. روز بازی

  ورزشگاه نفت گچساران

۳۵ - ۳۰

هپکو اراک

رتبه
۶
مسابقات
۹
برد
۳
تساوی
۰
باخت
۴
مربی
ایرج رضایی
وب سایت
http://www.hepcoir.com

بازی آخر

هپکو اراک – فولاد مبارکه سپاهان

۹. روز بازی

  شهرک صنعتی پامچال،سالن اختصاصی هپکو اراک

N/A

هدف پویان جوان قم

رتبه
۴
مسابقات
۱۱
برد
۵
تساوی
۱
باخت
۵
مربی
خانم زهرا احمدی نیا
وب سایت
http://www.qomsport.ir

بازی آخر

هدف پویان جوان قم – تأسیسات دریایی

۱۴. روز بازی

  مجموعه ورزشی هدف پویان جوان قم

N/A

هیأت هندبال اصفهان

رتبه
۵
مسابقات
۹
برد
۲
تساوی
۰
باخت
۷
مربی
خانم پروانه کوهیان
وب سایت
http://isfahanhandball.ir

بازی آخر

هیأت هندبال اصفهان – شهید چمران لارستان

۷. روز بازی

  مجموعه ورزشی هیأت هندبال اصفهان

N/A

هیأت هندبال البرز

رتبه
۶
مسابقات
۱۱
برد
۱
تساوی
۱
باخت
۹
مربی
خانم سمیه اخلاقی
وب سایت
http://alborz.msy.gov.ir

بازی آخر

هیأت هندبال البرز – فولاد مبارکه سپاهان

۱۴. روز بازی

  مجموعه ورزشی هیأت هندبال البرز

N/A

هیأت هندبال شاهین شهر

رتبه
۴
مسابقات
۹
برد
۴
تساوی
۰
باخت
۵
مربی
خانم اعظم تقی قینانی
وب سایت
http://isfahanhandball.ir/

بازی آخر

تأسیسات دریایی – هیأت هندبال شاهین شهر

۶. روز بازی

  تالار هندبال ایران

۲۶ - ۲۱

هیأت هندبال کردستان

رتبه
۶
مسابقات
۹
برد
۲
تساوی
۰
باخت
۷
مربی
خانم زهرا احمدی نیا
وب سایت
http://www.kurdestanhandball.blogfa.com/

بازی آخر

هیأت هندبال کردستان – بهمن بهبهان

۷. روز بازی

  مجموعه ورزشی هیأت هندبال کردستان

N/A

هیأت هندبال مرودشت

رتبه
۴
مسابقات
۱۸
برد
۹
تساوی
۱
باخت
۸
مربی
محمد کونجانی
وب سایت
http://worldhandball.ir

بازی آخر

شهرداری کاشان – هیأت هندبال مرودشت

۱۸. روز بازی

  مجموعه ورزشی شهرداری کاشان

۳۰ - ۲۹

لیگ برتر آقایان — فصل بیست‌ونهمین دوره لیگ برتر

رده بندی

ردیف   تیم تعداد بازی ها برد تساوی باخت گلتفاضل امتیاز آمار بازی های گذشته
۱ شهرداری کاشان ۱۸ ۱۲ ۳ ۳ ۵۱۳+۴۸ ۲۷       
۲ نفت و گاز گچساران ۱۸ ۱۲ ۲ ۴ ۵۱۸+۱۸ ۲۶       
۳ فولاد مبارکه سپاهان ۱۸ ۱۰ ۵ ۳ ۴۵۱+۲۷ ۲۵       
۴ هیأت هندبال مرودشت ۱۸ ۹ ۱ ۸ ۴۸۵ ۱۹       
۵ بیتا سبزوار ۱۸ ۷ ۴ ۷ ۴۵۰ ۱۸       
۶ هپکو اراک ۱۸ ۸ ۱ ۹ ۴۷۳-۱۶ ۱۷       
۷ مس کرمان ۱۸ ۶ ۳ ۹ ۴۶۵+۱۴ ۱۵       
۸ نیرو زمینی ۱۸ ۷ ۰ ۱۱ ۴۶۰ ۱۴       
۹ توسعه و عمران بافق یزد ۱۷ ۴ ۲ ۱۱ ۴۳۰-۳۷ ۱۰       
۱۰ شهرداری ارومیه ۱۷ ۲ ۳ ۱۲ ۴۴۱-۳۸ ۷       

جدول رو به رو شدن(متقاطع)

باشگاه ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰
۱ لوگو شهرداری کاشان - ۳۱:۱۹ ۲۳:۲۳ ۳۰:۲۹ ۲۵:۲۶ ۳۴:۲۹ ۳۲:۲۹ ۳۲:۲۸ ۳۲:۲۵ ۲۹:۲۴
۲ لوگو نفت و گاز گچساران ۳۰:۳۰ - ۲۶:۲۸ ۳۰:۲۹ ۲۸:۲۷ ۳۵:۳۰ ۲۶:۲۵ ۳۱:۲۷ ۳۳:۳۲ ۳۱:۲۲
۳ لوگو فولاد مبارکه سپاهان ۲۶:۲۶ ۲۹:۲۸ - ۲۰:۲۰ ۲۴:۲۱ ۲۳:۱۸ ۲۷:۲۷ ۱۹:۲۰ ۳۱:۲۷ ۲۶:۲۵
۴ لوگو هیأت هندبال مرودشت ۲۸:۲۹ ۲۵:۲۷ ۲۶:۲۵ - ۲۴:۲۳ ۲۷:۳۱ ۲۳:۲۲ ۳۱:۳۰ ۲۸:۲۲ ۳۰:۲۴
۵ لوگو بیتا سبزوار ۲۶:۲۳ ۲۴:۲۵ ۲۰:۲۰ ۲۶:۲۵ - ۲۲:۲۷ ۲۲:۲۱ ۲۸:۲۹ ۲۳:۲۳ ۲۳:۲۳
۶ لوگو هپکو اراک ۲۱:۲۲ ۲۴:۲۸ ۲۷:۲۶ ۳۶:۳۲ ۲۶:۳۲ - ۲۴:۲۴ ۲۱:۲۴ ۲۴:۲۳ ۲۵:۲۴
۷ لوگو مس کرمان ۲۲:۲۴ ۳۶:۳۰ ۲۱:۲۴ ۲۴:۲۳ ۲۳:۲۳ ۳۱:۲۷ - ۳۵:۲۹ ۲۶:۱۸ ۲۶:۲۲
۸ لوگو نیرو زمینی ۲۶:۳۸ ۲۳:۲۵ ۲۴:۲۸ ۲۲:۲۳ ۲۲:۲۸ ۲۱:۲۴ ۲۸:۲۷ - ۲۶:۲۴ ۲۸:۲۳
۹ لوگو توسعه و عمران بافق یزد ۲۶:۲۵ ۲۹:۳۵ ۲۲:۲۷ ۲۷:۳۱ ۳۰:۲۴ ۳۰:۲۷ ۲۲:۲۱ ۲۱:۲۵ - -:-
۱۰ لوگو شهرداری ارومیه ۲۸:۲۹ ۳۰:۳۰ ۲۳:۲۵ ۲۸:۳۱ ۲۵:۳۲ ۳۱:۳۲ ۲۷:۲۵ ۳۲:۲۸ ۲۹:۲۹ -

مسابقات


مسابقه امتیاز
۲۳ اسفند ۱۳۹۵ مجموعه ورزشی سربداران سبزوار
بیتا سبزوار – نیرو زمینی
۲۸ - ۲۹
۲۳ اسفند ۱۳۹۵ مجموعه ورزشی توسعه و تعاون بافق یزد
توسعه و عمران بافق یزد – شهرداری ارومیه
-:-
۲۳ اسفند ۱۳۹۵ مجموعه ورزشی شهرداری کاشان
شهرداری کاشان – هیأت هندبال مرودشت
۳۰ - ۲۹
۲۳ اسفند ۱۳۹۵ ورزشگاه نفت گچساران
نفت و گاز گچساران – هپکو اراک
۳۵ - ۳۰
۲۳ اسفند ۱۳۹۵ مجموعه ورزشی صنعت مس کرمان
مس کرمان – فولاد مبارکه سپاهان
۲۱ - ۲۴

تیم ها

بیتا سبزوار

رتبه
۵
مسابقات
۱۸
برد
۷
تساوی
۴
باخت
۷
مربی
محمد فریور
وب سایت
http://worldhandball.ir

بازی آخر

بیتا سبزوار – نیرو زمینی

۱۸. روز بازی

  مجموعه ورزشی سربداران سبزوار

۲۸ - ۲۹

توسعه و عمران بافق یزد

رتبه
۹
مسابقات
۱۷
برد
۴
تساوی
۲
باخت
۱۱
مربی
مهدی منصوری
وب سایت
http://sport.icioc.ir

بازی آخر

توسعه و عمران بافق یزد – شهرداری ارومیه

۱۸. روز بازی

  مجموعه ورزشی توسعه و تعاون بافق یزد

N/A

شهرداری ارومیه

رتبه
۱۰
مسابقات
۱۷
برد
۲
تساوی
۳
باخت
۱۲
مربی
حمید قلی پور
وب سایت
http://www.urmia-volley.ir

بازی آخر

توسعه و عمران بافق یزد – شهرداری ارومیه

۱۸. روز بازی

  مجموعه ورزشی توسعه و تعاون بافق یزد

N/A

شهرداری کاشان

رتبه
۱
مسابقات
۱۸
برد
۱۲
تساوی
۳
باخت
۳
مربی
علی حبیبی
وب سایت
http://www.kashan.ir

بازی آخر

شهرداری کاشان – هیأت هندبال مرودشت

۱۸. روز بازی

  مجموعه ورزشی شهرداری کاشان

۳۰ - ۲۹

فولاد مبارکه سپاهان

رتبه
۳
مسابقات
۱۸
برد
۱۰
تساوی
۵
باخت
۳
مربی
محسن طاهری
وب سایت
http://fooladsepahansport.com

بازی آخر

مس کرمان – فولاد مبارکه سپاهان

۱۸. روز بازی

  مجموعه ورزشی صنعت مس کرمان

۲۱ - ۲۴

مس کرمان

رتبه
۷
مسابقات
۱۸
برد
۶
تساوی
۳
باخت
۹
مربی
سید محمد موسوی
وب سایت
http://mes-fc.ir

بازی آخر

مس کرمان – فولاد مبارکه سپاهان

۱۸. روز بازی

  مجموعه ورزشی صنعت مس کرمان

۲۱ - ۲۴

نفت و گاز گچساران

رتبه
۲
مسابقات
۱۸
برد
۱۲
تساوی
۲
باخت
۴
مربی
مهران کیخایی
وب سایت
http://www.gogfc.ir

بازی آخر

نفت و گاز گچساران – هپکو اراک

۱۸. روز بازی

  ورزشگاه نفت گچساران

۳۵ - ۳۰

نیرو زمینی

رتبه
۸
مسابقات
۱۸
برد
۷
تساوی
۰
باخت
۱۱
مربی
مسعود ظهرابی
وب سایت
http://worldhandball.ir

بازی آخر

بیتا سبزوار – نیرو زمینی

۱۸. روز بازی

  مجموعه ورزشی سربداران سبزوار

۲۸ - ۲۹

هپکو اراک

رتبه
۶
مسابقات
۱۸
برد
۸
تساوی
۱
باخت
۹
مربی
ایرج رضایی
وب سایت
http://www.hepcoir.com

بازی آخر

نفت و گاز گچساران – هپکو اراک

۱۸. روز بازی

  ورزشگاه نفت گچساران

۳۵ - ۳۰

هیأت هندبال مرودشت

رتبه
۴
مسابقات
۱۸
برد
۹
تساوی
۱
باخت
۸
مربی
محمد کونجانی
وب سایت
http://worldhandball.ir

بازی آخر

شهرداری کاشان – هیأت هندبال مرودشت

۱۸. روز بازی

  مجموعه ورزشی شهرداری کاشان

۳۰ - ۲۹